China

https://weibo.com/qianheshiji?is_all=1

Qianhe Shiji (千和世纪)

Qianhe Shiji is a music services company.